Stavba bazénu

Stavba bazénu

Po výběru místa, kde bude bazén umístěn, je na řadě připravit výkop. Výkop se provádí zpravidla o 25 cm větší, než je vnitřní rozměr bazénu. K betonování základní desky se používá beton B20, tloušťka 15 – 20 cm, ke zpevnění KARI síť.Na betonovou desku se pokládá extrudovaný polystyren. Po usazení bazénu namísto samotné přichází na řadu betonáž bazénu. Osazený bazén se postupně obsypává suchou betonovou směsí. Nejdříve je však nutné napustit do bazénu 30- 40 cm vody a až poté bazén obsypávat. Spolu s obsypáváním postupně dopouštíme do bazénu vodu (před započetím betonáže může být bazén nahoře tzv. „rozepřen“). Po kompletním obsypání bazénu a zapojení všech technologií přichází na řadu upravit okolí bazénu. Kolem celého bazénu je vhodné udělat zpevněnou plochu, na kterou můžeme použít např. keramickou dlažbu, zámkovou dlažbu, terasové desky apod. Pokud uvažujete o koupi zastřešení, počítejte také s plochou za bazénem, kam by se jednotlivé segmenty zastřešení zasunovaly.

Back to top